ورود کاربران

نام کاربری

رمز عبور

اخبار
کارشناس مسئولان استان ها:لطفا فایل آموزش نحوه دریافت و ارسال صورتجلسات سامانه انتخاب مشاور را که به آدرس FTP دفتر فنی و (بنام ostan) می باشد را در اختیار سایر اعضاء هیئت انتخاب مشاور قرار دهید
**توجه: با عنایت به ورود اطلاعات سالهای قبل به سامانه مدیریت مشاوران خواهشمند است نسبت به بهنگام نمودن اطلاعات قبل و ثبت کمیته انتخاب مشاور آتی استان در سامانه اقدام فرمایید.
شماره تماس پشتیبانی شرکت: 09018096529